Інфотека - видавництва

«Наукова думка»

Засноване наприкінці 1922 року видавництво «Наукова думка» Національної академії наук України завжди було і лишається академічною установою.

З 2006 року воно має статус науково-виробничого підприємства.

Окрім видавничої діяльності, співробітники видавництва беруть участь у розробці наукових основ лексикографічного опрацювання термінологічної літератури та виконують на замовлення Українського мовно-інформаційного фонду НАН України науково-дослідні роботи з розробки функцій розподіленої онлайнової видавничо-редакційної системи «Віртуальна редакційно-видавнича лабораторія». Основою науково-дослідних розробок є база даних електронних версій наукових видань НАН України (1994-2007 р.р.) та видань в рамках програми «Словники України».

 

На сьогодні «Наукова думка» реалізує три видавничі проекти.

Основний проект видавництва ― це випуск фундаментальних та узагальнюючих наукових монографій українських учених за проектом «Наукова книга».

Так, у 2007 році видано 26 назв видань провідних науковців НАН України, в тому числі за проектом «Наукова книга» вийшло 20 назв. Серед них праці: «Права громадян у сфері виконавчої влади: Адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту»; Ребренко О.Л. «Основи сучасної теорії взаємодіючих квантових полів»; Дума Д.П. «Загальна астрометрія»; Гриценко В.І. та ін. «Інформаційні технології в біології та медицині»; Грінченко В.Т. та ін. «Основи акустики»; Малахов В.А. та ін. «Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм».

Історико-культурна спадщина українського народу ― зміст другого видавничого проекту. У його рамках побачила світ одинадцятитомна фундаментальна праця М. Грушевського «Історія України-Руси», «Історія української культури», «Енциклопедії історії України», літературно-наукові твори С. Єфремова та М. Драй-Хмари, історичні нариси «Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія» та інші.

Третій видавничий проект ― видання літератури, розрахованої на найширше коло читачів. Перш за все тут слід згадати серію «Словники України», яка здійснюється спільно з Українським мовно-інформаційним фондом. Широко відомі «Словник синонімів української мови», «Українсько-російський словник», словник-довідник «Велика чи мала літера?» та інші. Готуються до друку 20-ти томний «Словник української мови», «Словник складних слів української мови», нове уточнення видання «Словника іншомовних слів», тощо. Прихільність у вчителів, учнів та студентів набула серія «Бібліотека школяра», у якій найчастіше друкуються твори визначних українських письменників.

Видавництво підготувало для вузів серію підручників та навчальних посібників, тощо.

Генеральний директор - Алєксєєнко Ігор Ростиславович
тел. 234-40-68

Контактні дані

Адреса: 010601, м. Київ, вул. Терещенківська, 3
Телефон: +38 (044) 235-42-78, 235-53-09, факс: 235-41-70
Email: reklama@ndumka.kiev.ua
веб-сайт: www.ndumka.kiev.ua


Партнери