Головна\Події\Презентації

Події

22.12.2008|07:45|Буквоїд

Презентація двотомного видання Юрія Шевельова «Вибрані праці»

22 грудня о 17.00 в Конґреґаційній залі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус) відбудеться презентація двотомного видання Юрія Шевельова «Вибрані праці»: Книга І. Мовознавство. Упорядник - Лариса Масенко. Книга ІІ. Літературознавство. Упорядник - Іван Дзюба.

Юрій Шевельов – одна з найвидатніших постатей української науки і культури ХХ століття. Він – автор фундаментальних мовознавчих досліджень, численних розвідок з історії української літератури, есеїв, літературно-критичних та полемічних статей з актуальних проблем національного буття. Змушений залишити батьківщину в роки Другої світової війни, він зробив блискучу наукову кар’єру мовознавця-славіста в престижних університетах Заходу, але ніколи не полишав своєю думкою Україну. Вона була в центрі його інтелектуального світу. Але на Батьківщині ім’я його було заборонене, величезний і різноманітний доробок невідомий. Тільки із здобуттям Україною державної незалежності з’являються видання його праць і потреба в них зростає.Перша книга «Вибраних праць» Юрія Шевельова представляє доробок ученого в різних галузях мовознавства. Сюди ввійшла його класична праця «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус», полемічна розвідка «Так нас навчали правильних проізношеній», в якій Шевельов спростовує деякі псевдонаукові концепції радянських лінгвістів, статті, що висвітлюють погляди вченого на актуальні правописні й лексикографічні проблеми. Кілька розвідок Шевельова, вміщених у збірнику, присвячено історичним питанням походження й розвитку української мови.У другій книзі вміщено історико-літературні розвідки та есеї, що дають уявлення про діапазон його інтересів та глибину інтерпретації явищ української літератури, живопису, театру. Читача не залишать байдужим і пристрасний пошук наукової істини, і блиск ерудиції, і артистизм вислову. Читання Шевельова-Шереха і захоплює, і навчає.

До виступів запрошені: д-р філол. наук, професор, почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав Брюховецький; академік НАН України, почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Іван Дзюба; канд. філос. наук, письменниця Оксана Забужко; канд. філол. наук, старш. наук. співроб. Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, почесний доктор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Михайлина Коцюбинська; д-р філол. наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Лариса Масенко; член-кореспондент НАН України Василь Німчук; д-р філол. наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Володимир Панченко; д-р філософії, літературознавець, публіцист Євген Сверстюк; професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Людмила Ткач.

Головує академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Микола Жулинський.

Інформація: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»

 коментувати
зберегти в закладках
роздрукувати
використати у блогах та форумах
повідомити друга

Коментарі  

comments powered by Disqus


Партнери