Інфотека - письменники

Кейван Інга

літературознавець

Народилася 25 грудня 1976 року у Чернівцях.

Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1994 - 1999); 2003 року захистила кандидатську дисертацію, пов´язану з дослідженням архетипних структур та архетипних формул у художніх текстах. Працювала викладачем української літератури («Українська література періоду раннього модернізму», «Література Буковини початку ХХ ст.», «Сучасний літературний процес на Буковині», «Сучасна українська література» - для факультету іноземних мов) та культурології на кафедрі української літератури ЧНУ ім.Ю.Федьковича (2002 - 2012). З 2012 заступник головного редактора «Буковинського журналу» та модератор у Literatur Cafe КМЦ «Українська книга» (м.Чернівці).

Поетичні книги: «Одкровення Я», «Сьоме покоління», «Світ на дотик» (єдина вийшла друком), «Імаго кольору індіґо», «Тремтіння сфер (2010)», «Коли Бог приходить» (2011); невеличкі прозові твори. Автор лібрето і слів (окремих у співавторстві з Євгеном Воєвідкою) мюзикла «То лише казка...» (музика Євгена Воєвідки), робота над мюзиклом закінчена у 2002 році. Писала слова до музики Євгена Воєвідки, результатом чого стали кілька пісень.

У 2012 книги «Тремтіня сфер» та «Коли Бог приходить» видала у вигляді електронної книги (автор передмов Микола Рачук, ілюстратор Андрій Гречанюк).

 

Дисертація:

2003

1. Кейван Інга Іларіївна. Архетипні структури і формули в творчості західноукраїнських письменниць кінця XIX – початку XX ст. (на матеріалі художньої спадщини Н. Кобринської, Є. Ярошинської, О. Кобилянської): Дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 204 арк. — Бібліогр.: арк. 188—204.

 

Методичні рекомендації:

2008

1. Кейван І. Сучасний літературний процес на Буковині: методичні рекомендації / Інга Кейван. — Чернівці: Рута, 2008. — 40 с.

 

Наукові статті:

1999

1. Кейван І. Повість О. Кобилянської “Земля”: психологічна мотивація вчинків героїв / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 58—59. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 1999. — С. 56—58.

2. Кейван І. Психологізм оповідання О. Кобилянської “Під голим небом” / Інга Кейван // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького держуніверситету (12—13 травня 1999 р.). Кн. 1. Гуманітарні науки. Ч. 1. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 50—51.

3. Кейван І. Птаха Фенікс: трактування образу Івоніки Федорчука (повість О. Кобилянської “Земля”) / Інга Кейван // Традиція і новаторство у світовій літературі: Збірник // За ред. А.Є. Нямцу. — Чернівці: Рута, 1999. — С. 29—32.

 

2001

4. Кейван І. Архетипи лісу та землі у казках Наталі Кобринської / Інга Кейван // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть. (До 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича). Матеріали наукової конференції (14—15 травня 2001 року). — Дрогобич: Вимір, 2001. — С. 151—158.

5. Кейван І. Архетипні структури у “містичних” творах Наталі Кобринської / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 106. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2001. — С. 81—86.

 

2002

6. Кейван І. “Омен” – сюрреалістичний твір Наталі Кобринської / Інга Кейван // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. 4, Чернівці: Рута, 2002. — С. 160—165.

7. Кейван І. Твори Є. Ярошинської для дітей – не-окрема сторінка доробку письменниці: у світлі процесу індивідуації / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 146—147. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2002. — С. 272—280.

 

2004

8. Кейван І. Центральність марґіналів Ольги Кобилянської / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 216—217. Слов’янська філологія (матеріали праць конференції: „Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське. До 140-річчя від дня народження”) — Чернівці: Книги–ХХІ, 2004. — С. 47—50.

9. Чорний І., Кейван І. Архетипна природа української ментальності і соціальний інфантилізм / Іван Чорний, Інга Кейван // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред. В. Балух. — Чернівці: Рута, 2004. — С. 93—94.

 

2008

10. Кейван І. Онтологічно-смислова картина художнього світу Аніфатія Свиридюка / Інга Кейван // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. — Чернівці: Рута, 2008. — Вип. 394—398. — С. 391—393.

 

2010

1. Кейван Інга. Епічне фентезі Романа Костенка "Міф" (сон Бога) // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред. О.В.Червінська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - Вип.81. - С.52 - 62.

2. Кейван Інга. Образ Narrenschiff в українській літературі періоду раннього одернізму: нарис Ольги Кобилянської "Під голим небом" та ескіз Спиридона Черкасенка "Жах" // Волинь філологічна: текст і контекст. Імалогічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст: зб. наук. пр. / упоряд. Л.К.Оляндер, Т.П.Левчук. - Вип. 11. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - С. 126 - 135.

 

2012

1. Кейван Інга. Онтологічно-смислові схеми крізь призму архетипної формули боротьби-творення: твори Наталі Кобринської "Дух часу" та "Судія" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб.наук.праць (філолог. науки): №4 / редкол.: Бондарева О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. [та ін.]. - К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. - С. 66 - 69.

 

Літературна критика та публіцистика:

1. Кейван І. Золотий перетин таланту [рец. на книгу Аніфатія Свиридюка "Перетин яблука"] / Інга Кейван // Книжковий клуб плюс. — 2007. — №3 (59), березень. — С. 36-37.

2. Кейван І. Алхімія Христі Венгринюк, або Mysterium Coniunctionis [Передмова] / Інга Кейван // Венгринюк Х. Бог у стіні: Поезії / Христя Венгринюк. — Чернівці: Книги–ХХІ, 2008. — С. 3—10.

3. Кейван І. Котляревський forever, або Цвітіння агав / Інга Кейван // Трохи культури (Додаток до “Молодого буковинця”). — 2008. — 14—15 листопада. — С. 3.

4. Кейван І. Кулі для ангелів [рец. на книгу Тараса Григорчука "Янголи - не дичина"] / Інга Кейван // Трохи культури (Додаток до “Молодого буковинця”). — 2009. — 10—11 квітня. — С. 2.

5. Кейван І. "Чорна дошка" комуністичного режиму [про книгу Миколи Рачука "Біль і гнів"] / Інга Кейван // Трохи культури (Додаток до “Молодого буковинця”). — 2009. — 22—23 травня. — С. 2.

6. Кейван І. Нейтронна зоря поезії Аніфатія Свиридюка / Інга Кейван // Трохи культури (Додаток до “Молодого буковинця”). — 2009. — 5—6 червня. — С. 2.

 

Художні книги:

1. Світ на дотик: (Вибране) / Інга Кейван. — Чернівці : Місто, 2002. — 104 с. — (Літературна премія ім. Вадима Коваля). — ISBN 966-7366-91-X.

2. Кейван Інга. Тремтіння сфер [книга поезій], 2009.

3. Кейван Інга. Коли Бог приходить [книга поезій], 2011.

4. Кейван Інга. Тремтіння сфер. Коли Бог приходить [формат електронної книги] / передмови Миколи Рачука, іл. Андрія Гречанюка. - Чернівці, 2012. - 205 с.Партнери